קול קורא מס' 03/21 להשתתפות בפרויקט השבחת שמן זית

אשכול יישובי בית הכרם בע"מ קורא לחקלאים ובעלי בתי בד להשתתף בפרויקט אזורי יחיד מסוגו שמטרתו לשיפור איכות וכמות שמן הזית המופק במסגרת הפרויקט החקלאים ובעלי בתי הבד המשתתפים בפרויקט ייהנו מליווי מקצועי, הדרכה ומענק כספי בהתאם לתנאי הקול הקורא מועד אחרון להגשת מועמדות עד ליום 01/02/2021 בשעה 13:00 במסירה ידנית במשרדי האשכול ברחוב משגב 16 כרמיאל