קול קורא 02/21 לניהול וביצוע פרויקטים בתחום הבריאות והזדקנות בריאה ופעילה

תפקיד הפרוייקטור הינו קידום תחום הבריאות וההזדקנות בריאה ברשויות האשכול ובאזור, באמצעות הובלה של מגוון מיזמים ייחודיים, לצד גיבוש שיתופי פעולה אסטרטגיים ותוכנית עבודה הכוללת פתרונות אזוריים ומקומיים.