חזון האשכול

אשכול בית הכרם عنقود الشاغور יהווה מנוף ליצירה ומימוש הזדמנויות כלכליות, סביבתיות וחברתיות חדשות במרחב. יקדם צמיחה וחדשנות באזור, ייצור תשתית של אמון ושיתוף בין הרשויות החברות בו וכלל הגופים הפועלים בגליל.

פרופיל

מאז נוסד האשכול בשנת 2014 הוא מספק מנועי צמיחה וחדשנות בתחום הפיתוח האזורי (תשתיות הנוף)- החל מגיוס המשאבים, דרך התכנון ההנדסי ועד ביצוע הפרויקטים ומשמש חוליה מקשרת ומתאמת בין משרדי הממשלה לרשויות המקומיות, לבעלי העסקים ולנציגי הארגונים החברתיים הפועלים באזור הן בפעילות ברמת התשתיות, אספקת שירותים.