פסטיבל בא לי גליל

 

 

אשכול בית הכרם ביצע סקר אנרגיה בכל אחת מרשויות האשכול.
סקר זה כלל מיפוי לצרכני האנרגיה הקיימים ולצריכת האנרגיה הציבורית בכל רשות,
תוך התייחסות מיוחדת לצרכני האנרגיה העיקריים:

תאורת רחובות, תאורה במבני ציבור, מיזוג אויר וצרכני אנרגיה משמעותיים נוספים בנכסי הרשויות המקומיות

הסקר סיפק לאשכול ולרשויות תמונת מצב מהימנה של היקף צריכת האנרגיה, עלויות האנרגיה, אופן ניהול האנרגיה ורמת המודעות של הרשות לנושא.

אשכול בית הכרם ליווה את הרשויות החברות במסגרת תכנית "סביבה שווה" ברכישת כלי אצירה וניקיון מפגעי פסולת.

 

האשכול ביצע שיקום של האתרים שהיוו מפגעים באמצעות הקמה של טיילות, פרקים ועוד, ליצירת סביבה נעימה לרווחת חיי התושבים.

אשכול בית הכרם פועל לשדרוג ושיפור מרכזי המחזור הישוביים ברשויות החברות. לאשכול, קבלני ביצוע האמונים על ביצוע עבודות תשתית מורכבות.

 

על ידי הקמת מרכזי מחזור חדשים ושדרוג ישנים, האשכול ממשיך לסייע למועצה האזורית משגב לעודד את הפרדת הפסולת במקור.

 

 

 

האשכול רכש והציב אשפתוני רחוב במקומות ציבוריים רבים ברחבי הרשויות: בענה, מג'ד אל כרום, דיר אלאסד ונחף. וכן מפעיל מערך לפינוי האשפתונים ובקרה אחר איכות הפינוי.

תכנון מערכת שבילי אופניים בחלקו הדרומי של הכפר, אשר לאורכם נופים משתנים, מטעי זיתים, גבעות וטרסות ובהמשך, פארק ייחודי במחצבה הישנה. השביל תוכנן יחד עם הקהילה המקומית וישמש בעתיד להגעה לבוסתאן המקומי המתוכנן

אתר הבאר העתיקה שימשה משך שנים לשפיכת פסולת מכל האזור. האשכול יזם, תכנן וביצע את שיקום הבאר בשיתוף עם המועצה המקומית בענה ובשיתוף פעולה עם תושבי המקום ועמותת אל אמל.

 

האשכול סייע בשיקום פארק נחף וליווה את המועצה בשלבים השונים- משלב גיוס המשאבים, התכנון והביצוע.

לאחר שהסתיימו עבודות החשמל ופריסת התאורה בתמיכת המשרד להגנת הסביבה, גייסנו 1.4 מלש"ח להקמת גן משחקים חדיש בפארק המותאם לצרכי התושבים במקום.