תכנית חדשה ואטרקטיבית הושקה לראשונה באשכול בית הכרם.

תכנית מנהיגות דיגיטלית אזורית שמטרתה קידום תחום הדיגיטל, החדשנות הטכנולוגית והשירות לתושבים.
בתכנית אשר בהובלתה של סמיחה אדריס מאגף הדיגיטציה באשכול, משתתפים שותפי האשכול ברשויות- מנכל"ים, גזברים ומנמ"רים.

הקמת צוותי חוסן שכונתיים שיהוו מענה קהילתי מאורגן ומוכשר להתמודדות עם מצבי חירום ומשבר. 

תכנית מובילים אזוריות באשכול בית הכרם, צמחה במסגרת מיזם "מרחב חיים משותף על ציר 85 "והינה פרי יוזמת אשכול בית הכרם,  משרד הפנים האוצר ומכון אלכא למנהיגות וממשל ג'וינט ישראל . התכנית באה לתת מענה לצורך המתואר לעיל בפיתוח וקידום יוזמות לפיתוח כלכלי-חברתי על ציר 85 ,תוך יישום התפיסה האזורית. התכנית שמה לה למטרה לפתח רשת של כ-25" סוכני שינוי" אשר יהוו תשתית של רשת עבודה רב מגזרית אזורית אשר ייזמו ויובילו מהלכים לפיתוח שיתופי פעולה אזוריים במרחב. סוכני השינוי יפעלו, יובילו ויקדמו יוזמות אזוריות רב מגזריות ורב תחומיות לקידום האזור. החשיבות ביצירת רשת סוכני שינוי משמעותית באזור רתומה ופועלת לפיתוח כלכלי – חברתי אזורי הינה קריטית להצלחת הפעולות של האשכול. משתתפי התכנית מסייעים בימים אלו ליחידה הכלכלית באשכול אשר עושה צעדים ראשונים ומבטיחים להמשיך ולקדם את החזון לפיתוח כלכלי-חברתי במרחב 85 ,תוך קידום ויישום היוזמות הקיימות ואלו החדשות אשר פותחו במסגרת התכנית.