אשכול בית הכרם יוצא במבצע איסוף מחשבים לתרומה, שישמשו את ילדי האזור שאין בביתם אמצעי לימוד מקוונים כלל.

האשכול סייע בשיקום פארק נחף וליווה את המועצה בשלבים השונים- משלב גיוס המשאבים, התכנון והביצוע.

לאחר שהסתיימו עבודות החשמל ופריסת התאורה בתמיכת המשרד להגנת הסביבה, גייסנו 1.4 מלש"ח להקמת גן משחקים חדיש בפארק המותאם לצרכי התושבים במקום.