מכרז פומבי 09/2020 הפעלת תכנית הקמת צוותי חוסן ישוביים

אשכול בית הכרם, השותף בתוכנית "תקווה ישראלית באשכולות האזוריים" שם לו למטרה לפתח צוותי חוסן קהילתי ברשויות האשכול ולבסס תשתית ראשונית לקיום של שיתוף פעולה אזורי בנושא. להלן מרכז לביסוס התקשרות עם גוף מקצועי שינהל מקצועית ויפעיל את הפרוייקט. ההתקשרות תכלול מינוי מנהל לפרוייקט וביצוע הכשרות בשטח.